Facebook Watervrienden Valkenswaard

1-06-2023

Op woensdag 19 april 2023 vond de jaarlijkse algemene ledenvergadering plaats.
Indien u interesse heeft om het verslag van deze vergadering te lezen, dan kunt u een verzoek indienen bij de secretaris: 

6-03-2023

Agenda:

  1. Opening
  2. Vaststelling notulen van de 55e Algemene Ledenvergadering
  3. Ingekomen stukken en mededelingen
  4. Jaarverslag 2022 inclusief verslag financiën
  5. ...
17-10-2022

Hier even een paar belangrijke data voor jullie om te noteren. 

  • Kijklessen: 8 en 10 december 2022.
  • Diplomazwemmen 11 februari 2023 en 1 juli 2023
  • Proefzwemmen: de weken vóór het...
12-07-2022

Watervrienden Valkenswaard is op zoek naar zelfstandige en enthousiaste vrijwilligers/zweminstructeurs met het diploma "lesgever zwem ABC" of aanverwant diploma. De lessen vinden plaats op donderdag tussen 19.00 – 20.30 uur en op zaterdag...

6-07-2022

Zaterdag 23 juli a.s. van 09.00 - 11.00 uur is het familiezwemmen. De leden mogen dan komen zwemmen/spelen in het zwembad. Ze mogen hun ouders, broers, zusjes ook meenemen. Voor alle leden hebben we ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van...

29-05-2022

het verslag van de algemene ledenvergadering van 20 april 2022 is op te vragen per email bij de secretaris, onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer.

 

U kunt mailen naar:

...

25-09-2021
31-05-2021
9-02-2019
22-03-2018
20-01-2018

Archief