Facebook Watervrienden Valkenswaard

Nieuwsdetails

6-03-2023

56e Algemene Ledenvergadering

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling notulen van de 55e Algemene Ledenvergadering
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Jaarverslag 2022 inclusief verslag financiën
 5. Verkiezingen
  Shandor Verstappen, voorzitter,  is aan de beurt voor aftreding.
  Hij stelt zich herkiesbaar.
  Volgens art.6 van het Huishoudelijk Reglement, moeten stemgerechtigde leden eventuele voorstellen en/of kandidaatstellingen minstens 14 dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk bij de secretaris van de vereniging indienen. Voorstellen en kandidaatstellingen moeten van tenminste 5 handtekeningen van stemgerechtigde leden zijn voorzien.
  Tijdens de algemene ledenvergadering wordt, indien nodig, gestemd.
 6. Huishoudelijk Reglement
  Het bestuur heeft het afgelopen jaar een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Dit was nog niet aanwezig binnen de vereniging. Na aanmelding voor de vergadering zal de bijlage tijdig worden toegestuurd.
 7. Beleid bestuur
  Het beleidsplan 2019-2023 zal na aanmelding voor de vergadering tijdig worden toegestuurd.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

 

AANMELDEN VÓÓR DINSDAG 18 APRIL 2023 onder vermelding van uw lidmaatschapsnummer bij:  secretaris@watervrienden-valkenswaard.nl.

Na uw schriftelijke aanmelding (met vermelding van het lidmaatschapsnummer) ontvangt u van ons tijdig de agenda met bijlagen voor deze vergadering per e-mail.