Facebook Watervrienden Valkenswaard

Technische commissie

De technische commissie regelt alle zaken die betrekking hebben op de zwemlessen. 
Enkele taken van de commissie zijn het organiseren van diplomazwemmen, de opleidingen van kaderleden en het waarborgen van de kwaliteit.

 

Opleidingen kader

Onze instructeurs hebben rijks erkende diploma’s voor Zwemonderwijzer, Zwemleider B of Zwemleider A+. We hebben binnen de vereniging één gekwalificeerde opleidster, die deze opleidingen intern verzorgd. 
Daarnaast heeft een groot aantal van onze instructeurs een EHBO diploma met reanimatie en het diploma Zwemmend Redden voor Zwembaden (ZRZ). Ook voor deze opleidingen hebben we onze eigen instructrice, Ine Voesenek voor EHBO en ZRZ.


Vorderingenlijst

Om de lessen goed af te kunnen stemmen op de verschillende leerlingen in een groep, maken we gebruik van een vorderingenlijst. Hierop houden we voor elke leerling individueel bij hoe goed de verschillende onderdelen voor het bewuste badje beheerst worden. Ook wordt hierop de aanwezigheid bijgehouden.

 

Leerling volg systeem

Met behulp van een registratiekaart volgen we de voortgang van de leerlingen vanaf de eerste les in het instructiebadje. De begindatum van de datums van overgang naar een volgende groep worden hierop bijgehouden. Hierdoor kunnen we tijdig signaleren of leerlingen sneller vooruit kunnen, of er iets langer over doen dan gemiddeld. Deze leerlingen krijgen dan de nodige extra aandacht.
Verder is er de mogelijkheid om in overleg met ouders extra informatie, welke voor het lesgeven van belang is, vast te leggen. Het gaat hier om bijvoorbeeld lichamelijke beperkingen of aandoeningen, speciale omstandigheden etc. Hierdoor is de nieuwe instructeur bij een wisseling van groep ook op de hoogte.

De Technische Commissie bestaat uit:

Ellen-Thérèse Janssens

Ellen-Thérèse Janssens

Mirjam van Bree

Mirjam van Bree

Henk Verberne

Henk Verberne