Facebook Watervrienden Valkenswaard

Huisregels

Omkleden:

Vijf minuten voor aanvang mogen u en uw kind richting kleedkamer. Bij het binnengaan naar de kleedruimtes moet de lidmaatschapskaart getoond worden aan de kassière. Zonder lidmaatschapskaart geen toegang.
Het is de bedoeling dat moeders met hun kinderen (welke nog niet zelfstandig kunnen omkleden) dit doen in de grote dames kleedruimte.
Vaders worden verzocht met hun kinderen (welke nog niet zelfstandig kunnen omkleden) dit te doen in de grote heren kleedruimte.
Kinderen die zelfstandig kunnen omkleden, kleden zich om of in de grote kleedruimte (jongens in de heren kleedruimte en meisjes in de dames kleedruimte) of in de kleine 1-persoons kleedhokjes. Indien uw kind lang haar heeft, deze vast maken met elastiek en/of speldjes. Uw kind heeft hinder van de haren in het gezicht tijdens de zwemles. Het dragen van een chloorbrilletje is niet toegestaan. Voor de wedstijdploeg echter wel. Het is niet toegestaan om de ruimte tussen de kleine kleedhokjes en na de grote kleedruimte met schoenen te betreden. De gangen bij de kleedruimte en de verenigingsruimten zijn niet bedoeld om te wachten. 

 

Binnenkomst in de zwemzaal:

Het is de bedoeling dat ouders (m.u.v. de allereerste les en de kijklessen) niet in de zwemzaal komen. Dit om rust rondom de zwemlessen te bewaren en de veiligheid en het overzicht tijdens de zwemlessen te waarborgen.
Uw kind dient zich te douchen en plaats te nemen op de bank bij het zwembad waar hij/zij zwemt, en te wachten tot de zwemleider heeft gezegd dat hij/zij het zwembad in mag.

 

Communicatie met de zwemleider:

Als u vragen heeft over de vorderingen van uw kind, kunt u zich wenden tot de uurleider van die dag. Deze zal indien nodig met de zwemleider contact opnemen voor informatie die van belang is als antwoord op uw vraag.
Overzicht van de uurleiders vindt U bij 'Zwemtijden' of klik hier

 
Klachten
Heeft u een klacht of bent u ergens ontevreden over dan kunt u zich eerst wenden tot de uurleider. Is het antwoord wat u krijgt niet voldoende dan kunt u zich wenden tot de voorzitter Shandor Verstappen (voorzitter@watervrieden-valkenswaard.nl) of iemand anders van het bestuur.
Mocht ook dat niet naar tevredenheid zijn kunt u zich wenden tot de vertrouwenspersoon.
Zie daarvoor het kader aan de rechterkant van deze pagina.

 

Huishoudelijk Reglement

Bekijk hier ons huishoudelijk reglement.

 


De Gedragscode Zwembranche en vertrouwenspunt

De omgang tussen zwembadmedewerkers en bezoekers en zwemleerlingen laat zich niet tot in
detail regelen. Zeker niet wanneer lichamelijk contact nodig is in de vorm van instructie,
correctie of hulp (denk hierbij aan bezoekers met een beperking) of ter voorkoming van
verdrinking of een andere onveilige situatie dan wel noodzakelijk is voor de handhaving van de
orde en veiligheid. Niettemin verdient het aanbeveling om uitgangspunten en gedragsregels
vast te stellen aan de hand waarvan de grens tussen geoorloofd en ongewenst gedrag van
zwembadmedewerkers in concrete situaties kan worden vastgesteld. Het doel hiervan is om alle
betrokken personen te beschermen en het publieke vertrouwen in de zwembranche te
herstellen.
Het Nationale Raad Zwemveiligheid | NRZ (hierna ‘NRZ’) en betrokkenen vanuit de zwembranche
(hierna ‘de zwembranche’) zijn met elkaar in overleg getreden met als doel een gedragscode met
bovengenoemde strekking te realiseren. Daartoe hebben NRZ en de zwembranche de ‘Gedragscode
Zwembranche’ en de ‘Uitgangspunten beroepsuitoefening algemeen’ (hierna gezamenlijk te noemen:
‘de gedragscode’) opgesteld die gedragsregels bevatten. Deze gedragsregels zijn bedoeld als richtlijn
voor correct gedrag van zwembadmedewerkers. De verschillende voorbeelden van ongewenst gedrag
die in de gedragscode worden genoemd zijn derhalve niet limitatief of statisch.

Onze vereniging is aangesloten bij De NRZ.
Zij hebben een gedragscode opgesteld. Klik hier voor meer informatie en de gedragscode.

Daarnaast is er vanuit de NOC NSF een vertrouwenspunt Sport. Klik hier voor meer informatie.